AUSSTELLUNGEN 2021:  
     
   
     
  "TRANSFORMATIONS", 2. Platz/Kategorie digital transformation,  
  Pennsylvania Center for Photography, New Hope Arts Center,  
  Pennsylvania/USA - August  
     
  "AUTUMN ISSUE", collect art gallery, Georgien -  
  September/Oktober  
     
  "BILDGEDICHTE", LadenGalerie Lichtsinn, Mieders/Tirol/Austria  
  24. September - 22. Oktober